Hjem

Kva skjer i Vinnesbygda?

11. februar

Søndagsmiddag

Nesjaheimen, kl. 15.00.

Arrangør: FAU Vinnes barnehage

 

22. februar

Årsmøte Nesjaheimslaget

Arrangør: styret i Nesjeheimslaget

 

25. februar

Årsmøte Vinnesholmen kystlag

kl.19 i Holmahuset på Vinnesholmen

Arrangør: Styret i kystlaget

 

18. mars

Årsmøte Vinnes båtlag

kl. 19.00 i Nesjaheimen

Arrangør: Styret i båtlaget

 

25. april

Dugnad

Vinnes friskule og Vinnes barnehage.

Arrangør Barnehagen og skulen

 

29. april

Årsmøte Fredheim Kulturbedehus

I bedehuset kl. 16.00

 

5. mai

Strandryddedagen

rydding i bygda langs veg og fjære.

Arrangør: Vinnes bygdautval

 

6.mai

Båttur til Rosendal

Avreise Vinnes kl. 13.30

Arrangør: 60+klubben

13. mai

Konfirmasjonshelg

Hugs å flagge for konfirmantane!

 

17. mai

17. mai feiring

på skulen

Arrangør: FAU skule og barnehage

 

3. juni

Årsmøte i Vinnes bygdautval

kl. 18.00 i Nesjaheimen.

Arrangør: styret i bygdautvalet

 

15.- 25. juni

Dugnad

før, under og etter Vinnesfestival

Arrangør: styret i Vinnesfestival

 

22. juni

St. Hans-feiring

Vinnesholmen

Arrangør: Vinnesholmen kystlag

 

22.- 24. juni

Vinnesfestival 2018

Arrangør: styret i Vinnesfestival

 

6. september

Bygdamøte

kl. 19.00 i Nesjaheimen

Tema: Vinnesfestivalen sin framtid

 

13. september

Generalforsamling Vinnesfestival

Nesjaheimen

Arrangør: styret i Vinnesfestival

 

23. september

Edvard Hoem

Kulturbedehuset Fredheim

Arrangør: Venelaget for Fredheim

 

3. november

Gubbafest

Nesjaheimen

Arrangør: gubbane i bygdo

 

30. november

Julegrantenning

Skuleplassen Vinnes Friskule

 

2. desember

Rapp basar

Nesjaheimen

Arrangør: Rapp

 

 

 

 

Copyright @ All rights reserved

Drift av sida sponsa av Agnar Skåtun AS